Sivu Y3.html / 4.1.2006 / (c) Johannes 050 596 2390


  QWE


  SIVU-INFO

   TARKOITUS JA PÄÄMÄÄRÄ
   HELSINKI, RAKASTETTUNI
   SLANGI.NETIN JULKISUUS
   SLANGI.NETIN ULKOASU
   SIVUSTON TEKNIIKASTA
   SLANGI.NETIN OMISTUS
   LÄMPIMÄT KIITOKSENI
   KIELENI TAUSTAMUUTTUJAT


   VERKKOPALVELUN TARKOITUS ...

   Tarkoitukseni on Slangi.net -verkkopalvelulla tarjota
   kaikille tietoa Helsingin vanhasta sekä uudesta slangista;
   nuorille ja vanhoille historian tajua - siltaa eri aikakausien
   ja eri kaupunginosien slangien välille;
   aineksia stadilaisten oman identiteetin vahvistamiselle;
   innostusta ja yllykettä Stadin slangin edistämiselle, tutkimiselle
   ja tallentamiselle (varsinkin "vanhan slangin" äänityksellä on kiire!)
   Stadin slangin tutkijoille suuntaviittoja tiedonlähteille; sekä
   tietoa Stadin slangista myös turisteille, tulevaisuudessa vieraskielistenkin tarpeisiin.

   ... JA PÄÄMÄÄRÄ

   Päämääräni on, omalta vaatimattomalta osaltani,
   herättää julkisen vallan, yksityisten kulttuurista kiinnostuneiden tahojen, lehdistön ja television sekä suuren yleisön mielenkiintoa kotiseutuni Helsingin "omaan kieleen”,
   vaikuttaa henkisen ja aineellisen tuen saamiseen Stadin slangin kaikenlaatuista edistämistä, tutkimusta ja tallentamista harjoittaville yksilöille ja yhteisöille, sekä
   nostaa Stadin slangin arvostusta; viime kädessä vaikuttaa Stadin slangin korottamiseksi Helsingin kolmanneksi viralliseksi kieleksi.

   STADI, RAKASTETTUNI

   Minä olen Erkki Johannes Kauhanen, 49-vuotias äijä. Työni olen tehnyt toimitussihteerinä ja graafisena suunnittelijana. Helsinki, Stadi, on rakas synnyin- ja kotikaupunkini.
   Slangini olen perinyt isältäni, oppinut pihoilta ja kaduilta 50-luvun Kalliossa ja 60-luvun Koskelassa, sekä viime aikoina "Stadin gamloilta friiduilta ja staroilta" Stadin Slangi ry:ssä ja Slangijengissä, joiden toiminnassa olen saanut olla mukana.
   En ole slangin asiantuntija. En ole myöskään kummoinenkaan Stadin slangin tai verkkopalvelun taitaja; vähäiset ansioni ovat näiden kahden asian yhdistämisessä.

   YLEISTÄ

   Olen tämän verkkopalvelun vastuullinen "päätoimittaja". Eli vastaan näillä sivuilla kaikesta, hyvässä että pahassa. Päivitän näitä sivuja tarpeen mukaan, vähintään kerran kuukaudessa.
   Slangi.net -verkkopalvelu on tarkoitettu "kaikelle kansalle", siksi käytän normaaliteksteissä pääosin yleiskieltä.
   Verkkopalvelun tunnuskuva, logo (c)ejk, Helsingin työväentalo,symboloi sitä Pitkänsillan pohjoispuolen työläisten Helsinkiä, jossa Stadin slangi syntyi reilut satakunta vuotta sitten tännemuuttaneiden työläisperheiden lasten ja nuorten kanssakäymisen tuloksena ja sitä edistämään.

   ULKOASU

   Slangi.netin ulkoasusta.

   JULKISUUS

   Slangi.netin julkisuudesta

   TEKNIIKASTA

   Olen laatinut verkkopalvelun sivut kotimikrollani, joka on
   Meisaku P2 400mhz, 128mtRam, levytila 9G, ruutu Nokia 445Xi 21".
   Tekstin olen tehnyt merkki merkiltä HTML:llä Wordpadiin,
   paitsi sanastot ja muutamat taulukot MS Excel -ohjelmalla.
   Parhaiten soveltuu selain Netscape 4.X, 5.X, 6.X ... , MS Explorer 4.X ... 5.X käy myös.

   HYVÄ LUKIJA: OTA YHTEYTTÄ!

   Jos Sinulla on lisäys-, poisto- tai korjausehdotuksia
   Slangi.net -verkkopalveluun, sisältöön, ulkoasuun tai rakenteeseen,
   olisin kovin kiitollinen jos lähettäisit niitä minulle,
   mieluummin kirjallisesti.

    Sähköposti:
    joyhan@mbnet.fi
    Katuosoite:
    Erkki Johannes Kauhanen
    Hämeentie 5 b A 16
    00530 Helsinki


   Vaivanpalkaksesi pystyn tosin antamaan
   vain lämpimän kiitokseni!   OMISTAN SIVUSTONI ...

   Isälleni, kunnallismies
   Pentti "Pena" Kauhaselle (1932-1990), joka oli
   Stadin kundi, Linjojen, Hesarin ja Hagiksen kundi;
   Helsingin kaupunginvaltuutettu 1957-1968, hallituksen jäsen 1969-1976.
   Hän sai Pro Helsinki -mitalin 1975 toimistaan kaupungin hyväksi.
   Hänen äidinkielensä oli Kallion kulmilta opittu Stadin slangi ja
   Stadia hän rakasti enemmän kuin mitään muuta.
   Isältäni opin Stadin slangin.

   Ja Äidilleni,
   Vieno "Vinski" Kauhaselle (1932- ), o.s. Raatikainen.
   Äidiltäni opin kaiken muun.

   KIITOKSENI

   Sivujen sisältöön ovat vaikuttaneet
   mm. seuraavat henkilöt:

   Erityisen merkittävät kiitokseni "Pikelle"
   kannustuksesta, materiaalista ja korjausehdotuksista;
   suomen kielen professori Heikki "Heka" Paunoselle ja
   tutkija Kaarina Karttuselle, joiden kirjoituksiin
   verkkosivujeni fakta-osuudet pitkälti perustuvat.
   Ja Edvard "Eddu" Janzonille kirpeästä, mutta useimmiten
   oikeaanosuneesta kritiikistä. Toki myös kiitos naiselleni,
   toimittaja Pia Hyötyselle neuvoista,
   mutta ennenkaikkea kärsivällisyydestä.


   KIITOSTAULU

   Ahti, Seppo Bisquit
   Cajander, Michael aineistonlähettäjä
   Gronov, Pekka Oy YLE Ab
   Haro, Matti VTL, sanasto
   Holopainen, Lauri Hels. kaup.kirj. Tietopalvelu
   Hyötynen, Pia fl. toimittaja, rakkaani
   Hämäläinen, Riitta Hels. kaup.kirj.
   Hänninen, Anneli Kotus
   Janzon, Edvard "Eddu" slangipakinoitsija
   Jussila, Ossi slangistara, Stadin slangi ry
   Karlsson, Paula Gummerus Oy
   Karttunen, Kaarina Oy YLE Ab
   Kauhanen, Mikko opisk.
   Kauhanen, Pekka koulul.
   Kervinen, Seppo sanastomies
   Lange, Kaisa Ressun opettaja
   Larme, Laukki Vanhan talon*) kundeja
   Larme, Mara Vanhan talon*) kundeja
   Lassilan nuorisotalo, elokuu 1999
   Lehtonen, Päivi Oy YLE Ab Radioarkisto
   Lehtovirta, Mauri Hels. kaup. kulttuuritoimi
   Liksom, Rosa kirjailija, taiteilija
   Linnakko, Kirsti Hels. kaup.kirj. Kallio
   Manninen, Mika Saunalahti
   Mattila, Veikko SAK
   Mattsson, "Eki" Erkki slangipakinoitsija
   Mäkelä, Juhani "Jussi" slangipakinoitsija
   Nummela, Leo "Leka" slangistara
   Numminen, M.A. kansantaiteilija
   Nyberg, Hannu slangin harrastaja
   Pakkanen, Jukka kirjailija
   Palander, Seppo sukututkija
   Paunonen, Heikki Tampereen Yliopisto
   Polttila, Brita runoilija
   Pättiniemi, Ulla Kansan Uutiset oy
   Pääkirjaston musiikkiosasto Hels. kaup.kirj.
   Qvarnberg, Yrjö Vanhan talon*) kundeja
   Ruonala, Pauli Suomen sarjakuvaseura
   Saarinen, Juha tuottaja, Slangi.net
   Sammalkorpi, Iiro mikrotukihenkilö
   Siltakoski, Jari opisk.
   Soisalo, Arno slangistara
   Somermäki, Jarmo sarjakuvan piirtäjä
   Tarkka, Pekka toimittaja
   Taskinen, Arto atk-spesialisti
   Taskinen, Jyri hist.opisk.
   Tervomaa, Raija opettaja
   Uusitalo, Kari Suomen Elokuva-arkisto
   Varteva, Annukka Virittäjä
   Virtanen, Leea kansanrunouden tutkija

   Viimeksi päivitetty 31.7.2000
   Päivittäjä Erkki Johannes Kauhanen

   *) Vanha talo on Hämeentie 36, rak. 1938-39.
   Ns. Canjonin talo, jossa elin 50-luvun.