Sivu U2.html / 11.9.2003 / (c) Johannes 050 596 2390


  QWE  KIRJOJA MUIDEN
  MAIDEN SLANGEISTA

   ENGLANNIN SLANGIA
   ESPANJAN SLANGIA
   HOLLANNIN SLANGIA
   ITALIAN SLANGIA
   JAPANIN SLANGIA
   JIDDISH -SLANGIA
   KIINAN SLANGIA
   KUUBAN SLANGIA
   PUOLAN SLANGIA
   RANSKAN SLANGIA
   RUOTSIN SLANGIA
   SAKSAN SLANGIA
   TALLINNAN SLANGIA
   TANSKAN SLANGIA
   USA:N SLANGIA
   VENÄJÄN SLANGIA
   VIRON SLANGIA  VIRO JA TALLINNA

  Bahtin, Mihhail; "Valitud töid"
  Tallinn "Eesti raamat", 1987.

  "Koolipärimus"
  Tartu Eesti Keele Instituut, Kirjandusmuuseum, 1993, Pro folkloristica ; 1

  Loog, Mai: "Lenkid, mallid ja mokad - Tallinnan koululaiskieltä"
  Kieliposti, 1989, nr 1.

  Loog, Mai: "Esimene eesti slängi sonaraamat"
  Kaanekujundus ja illustratsioonid Hillar Mets, toimetaja Indrek Hein.
  Noin 7500 sanaa. Tallinn, Oma kulu ja kirjadega, 1991.
  Nettiversio

  Loog, Mai: "Laensõnad Tallinna koolinoorte slängis ehk ida pole ilmakaar"
  Keel ja Kirjandus, 1990 nr 3.

  Loog, Mai: "Nende sõned, sõnad : uurimus eriealiste tüdrukute
  ja poistekõnekeelest"

  Tampere, Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos
  Opera fennistica & linguistica, ISSN 0783-4128 ; 6

  Loog, Mai: "Sanat tyttöjen ja poikien puheessa"
  tutkimus Tallinnan koululaisten puhekielestä ja slangista.
  Tampere, Tampereen yliopiston suomen kielen ja
  yleisen kielitieteen laitos, 1992, 151 s. + 266 s.

  Loog, Mai: "Soome mojusid Tallinna noorte keelekasutuses"
  Keel ja kirjandus, 1988, nr 2 ja 3.

  Loog, Mai: "Studies of Estonian slang in Tallinn, Spring 1989"
  Tampere, Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos
  Opera fennistica & linguistica, ISSN 0783-4128 ; 5

  "Mis släng on?" , Noorus 1990, nr 1.

  RUOTSI JA TUKHOLMA

  "Svenska Invektiv."
  En samling mustiga ålderdomliga eller dialektala svenska invektiv
  ONLINE

  Swedish - English: Alternative (Slang) Dictionary
  ONLINE

  Swedish to English: Slang Dictionary
  . ONLINE

  Andersson, Lars-Gunnar: "Mål på hemmaplan"
  Göteborg, L.-G. Andersson, 1987

  Adolphson, Yngve: "Från dopflaket till dojan - om nutida skolpojksslang."
  Modersmålslärarnas förenings årsskrift 1963. S. 5-17.

  Andersson, Lars-Gunnar: "Killar och tjejer, farser och morser -
  om sociolingvistik på innehållsplanet.">

  Fries, Sigurd och Elert, Claes Christian (utg.), Svenskans beskrivning 12.
  Acta universitatis Umensis 37. Umeå: Umeå universitet 1981 S. 203-218.

  Andersson, Lars-Gunnar: "Fult språk"
  Stockholm, Carlsson Bokförlag AB 1985.

  Andersson, Lars-Gunnar och Hirsch, Richard: "Swearing. Report No 1."
  A Project on Swearing: A Comparison between American English and Swedish.
  Göteborg: Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet 1985.

  Andersson, Lars-Gunnar och Ralph, Bo: "Sicket mål
  Göteborg: Novum Grafiska 1986.

  Andersson, Lars-Gunnar och Ralph, Bo: "Mål på hemmaplan"
  00Göteborg: Novum Grafiska 1987.

  Andersson, Roger: "Lasta, lossa och gå på dagis -
  något om språket på AB Storstockholms Lokaltrafik.

  I: Holmberg, Anders och Larsson, Kent (utg.), Svenskans beskrivning 20.
  Lund: Lund University Press 1994.

  Berg, Ruben G:son: "Svensk skolpojks- och studentslang"
  "Svenska Landsmålen", 1900, 1925.

  Berg, Ruben G:son: "Strödda anteckningar om yrkesslang"
  Nysvenska studier 23. 1943, S. 124-128.

  Bergman, Gösta: "Skolpojksslang"
  Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1934

  Bergman, Gösta: "Provinsialismer och skråksspråk"
  Stockholm, 1943

  Bergman, Gösta: "Slang och hemliga språk"
  (1964) 2., bearb. uppl. 1970, Stockholm: Prisma

  Bergman, Gösta: "Ur en Stockholm-nasares ordförråd"
  Nysvenska studier 1929, Uppsala 1930.

  Bergman, Gösta: "Ett par synpunkter på begreppet slang"
  Språk och stil 1915. S. 166-188.

  Bergman, Gösta: "Till soldatspråkets psykologi"
  Nysvenska studier 4. 1924, S. 60-76.

  Bergman, Gösta: "Rotvälska. Rommani, Månsing, Förbrytarspråk, Slang"
  Stockholm: Wahlström & Widstrand 1931

  Bergman, Gösta: "Ur en Stockholms-nasares ordförråd"
  Nysvenska studier 14. 1934, S. 56-70.

  Bergman, Gösta: "Två ord ur Stockholmsslangen"
  (spänn, läskig) Nysvenska studier 28. 1848, S. 157-163.

  Bergman, Gösta: "Språket på Söder"
  Stockholm: Skolan för bokhantverk, 1951.

  Bom, Kaj: "Slangordbogen"1957

  Blume, H. "Der Status des schwedischen Suffixes -is"
  (Typ kondis) in einer semiotischen Typlogie lexikalischer Einheiten
  Skandinavistik 1976/2. S. 81-109.

  Bondeson, Ulla: "Argot och kriminalisering"
  Loman, B. (utg.) Språk och samhälle.
  Lund: CWK Gleerup Bokförlag. S. 88-112

  Bondeson, Ulla: "Fången i Fångsamhället"
  Malmö: Norstedt & söners Förlag 1974

  Bonsdorff, Maria von: "Att styyla eller att deitta."
  En inblick i ungdomsslangen i Helsingfors och Stockholm.
  Helsingfors Universitet: upublisert pro-gradu avhandling, 1997

  Carlhein-Gyllenskiöd, Vilhelm: "Ur gatspråkets mysterier"
  Svenska Dagbladet, 1. ja 24. IV 1898

  Cederschiöld, Gustaf: "Om kvinnospråk och andra ämnen"
  Lund: Gleerups förlag 1917

  Friberg, Bertil: "Svensk slanglexicon"
  Stockholm, 1964

  Gibson, Haldo: "Svensk slangordbok"
  Nacka, 1969, 202 s. (2. uppl 1980)

  Gibson, Haldo: "Svensk slangordbok"
  1978, ISBN:91-24-70274-9 HKK: 872.3

  Hallström, Anna: "Svår svenska idiom och slang i urval"
  Lund, Studentlitteratur, cop. 1998, ISBN: 91-44-00866-X
  HKK: 872, 111 s.

  Hellquist, Elof: "Om namn och titlar, slagord och svordomar"
  Lund: C.W.K. Gleerups förlag 1918

  Holmberg, Bengt: "Språket i Göteborg"
  Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 59. Stockholm 1976

  Inghult, Göran: "Ord med suffixet -is i svenskan"
  Språkvård 4/1968. S. 9-15, 1968

  Inghult, Göran: "Ord med suffixet -is i svenskan"
  Uppsats framlagd för trebetygsseminariet i Nordiska språk
  vid Stockholms universitet. Opubl.1967

  Jernudd, Björn H. & Willingsson, Tommy:
  "A Sociolectal Study of the Stockholm Region"

  (om ungdomars slangkunskaper).
  Svenska Landsmål 1968. S. 140-147, 1968

  Jespersen, Otto: "Mankind, nation and individual
  m a linguistic point of view, kap. VIII Slang"

  Oslo: H. Aschehoug & Co, 1925

  Jussila, Merja: "Från kalkon till superstar"
  Engelska inslag i en svensk ungdomstidning. Helsingfors
  Universitet: upublisert pro-gradu avhandling, 1997

  af Klintberg, Bengt:"Folkliga hotelser"
  Svenska landsmål 107 1984. 1985 S. 91-117.

  af Klintberg, Bengt: "En tjottablängare mellan lysmaskarna.
  Något om ekenssnacket i litteratur och folklore.
  Stockholm: Höjerings. 1991.

  Kotsinas, Ulla-Britt: "Bangslang. I: Språket lever!"
  Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996.
  Stockholm: Svenska språknämnden. S. 154-163.

  Kotsinas, Ulla-Britt: "Ekenssnack från Sibirien till Flempan."
  Om betydelseförändringar och orddöd i Stockholmsslang.
  MINS 28. Stockholm 1988:
  Institutionen för nordiska språk. S. 199-213.

  Kotsinas, Ulla-Britt: "Norstedts svenska slangordbok"
  Stockholm, Norstedts ordbok, 1998, ISBN: 91-7227-005-5, 367 s.

  Kotsinas, Ulla-Britt: "Ordbildning i slangspråk."
  I: Andersson, Erik & Sundman, Marketta (utg), Svenskans beskrivning 19.
  Åbo: Åbo Akademis förlag. 1990, S. 137-148.

  Kotsinas, Ulla-Britt "Stockholmsslang : folkligt språk från 80-tal till 90-tal"
  Stockholm, Norstedt, 1996

  Kotsinas, Ulla-Britt: "Ungdomsspråk"
  Uppsala, Hallgren & Fallgren, 1994, ISBN: 91-7382-718-5, 384 s.
  Series: Språkvårdssamfundets skrifter, 25

  Kotsinas, Ulla-Britt: "Vrålbedåriskt en bok om flickslang"
  [Stockholm], Norstedt, 1994, ISBN: 91-1945071-0 [8], 173 s., ill.
  Series: Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 78
  Contents: s. 1-29: Astrid Brismans slangordbok 1932

  Lainio, Jarmo: "Sverigefinska ungdomars slanguttryck."
  I: Kotsinas, Ulla-Britt, Stenström, Anna-Brita & Karlsson, Anna-Malin (utg.),
  Ungdomsspråk i Norden. MINS 43. Stockholm: Stockholms universitet,
  Institutionen för nordiska språk 1997.

  Langenfelt, Gösta: "Staden vid de ljusa vattnen"
  (1953), Stockholm: KF:s bokförlag.

  Lindstedt, Inger: "Affektiva namn i sportspråket".
  I: Språket i massmedierna. Nordicom-Nytt/
  Sverige 3-4/89. Göteborg 1989.
  br>. Lindstedt, Inger: "Sportspråkets personnamnsbruk."
  Nordrapp 2. Göteborg: Institutionen för nordiska språk /
  svenska vid Göteborgs universitet 1989.

  Ljung, Magnus: "Om svordomar i svenskan, engelskan och arton andra språk".
  Stockholm: Akademilitteratur 1986.

  Lundin,. C. & Strindberg, August: "Gamla Stockholm"
  (kap. XV Slangord och Bångmål 1982, sid. 528-524).

  Meinander, Päivi: "Gota eller godis?: slangorden
  i ungdomsromanerna Rödbergen av Tom Paxal och
  Betong-Rosorna och Den stora stölden av Olof Svedelid"

  Helsinki, Helsingin yliopisto, 1991

  Melin, Lars,: "Norstedts förbjudna ordbok"
  Stockholm, Norstedt, 1996, ISBN: 91-1-962312-7, 187 s.,

  Muukkonen, Kirsti: "Rock'n röj och hippa trender :
  en studie i slangorden iungdomstidningarna Okej och Vecko-Revyn"
  Helsinki, Helsingin yliopisto, 1996

  Molander, Harald: "På Kornhamnstorg. En Stockholmsbild".
  Svenska landsmålen I:1879-1881. S. 606-624.

  Molde, Bertil1:" "Grus i maskineriet -
  om slang, vardagsspråk och idiomatiska uttryck".
  Språkvård 2/1981. S. 23-26.

  Molde, Bertil: "Finska lånord i svenskan."
  Språkvård 4/1983. S. 2-9.

  Nilsson, Percy: "Militärslang vid Skånska kavalleriregementet.
  Svenska landsmål ock svenskt folkliv 1937.

  Orrling Welander, Anna: "Prälle, svartrock, himlalots - om slang för yrken."
  Språkvård 2-1983. S. 17-28.

  Palme, Sven Ulrik: "Burkar, fyrkar och gökar."
  LTs förlag.

  Pred, Allan: "Lost words and lost worlds."
  modernity and the language of everyday life
  in late nineteenth-century Stockholm.
  Cambridge et al.: Cambridge University Press.

  Sigurd, Bengt: "Om jätte-, kalas- och andra förstärkningsprefix.
  Språkvård 2-1983. S. 7-16., 1983.

  Thesleff, Arthur: "Stockholms förbrytarspråk och lägre slang 1910-1912"
  Stockholm, 1912

  Thoren, Benjamin: "Bonniers slanglexikon"
  Stockholm, Bonnier Alba, 1996, ISBN: 91-34-51865-7, HKK: 872.603, 349 s.,

  Uhrström, Wilh.: "Stockholms skolpojksslang. En studie i svensk slang"
  Stockholm, 1910

  Uhrström, Wilh.: "Stockholmska. Slang, vulgarismer och skämtord"
  Stockholm, 1911


  Uhrström, Wilhelm: "Stockholmska".
  Stockholm: Norstedt & Söners Förlag 1911.

  . Vide, S.-B: "Färskvatten, jälle, mascherbo och
  litet annat i Langenfelt, Officersjargong och manskapsslang."

  Nysvenska studier 30. 1950, S. 157-164.

  Ulrich, A.: "Svensk matrosslang."
  I. Gastslang från flottans station i Karlskrona.
  Språk och Stil 1913. S. 213-222.
  ENGLANTI JA AMERIKANENGLANTI

  "21st Century Dictionary of Slang"
  (21st Century Reference Series) Princeton Language Insitiute(Editor),
  Karen Watts (Compiler), Mass Market paperback, published 1994

  101 American English Idioms:
  Understanding and Speaking English Like an American

  Harry Collis, Mario Risso (Illustrator), paperback, published 1985

  "101 tabua in English"
  Jyväskylä, Helsinki, Gummerus, 2.p., 1997, ISBN: 951-20-5139-7
  HKK: 875.03, 112 s., kuv. Joe Crabtree.

  Allen, Irving Lewis: "The city in slang : New York life and popular speech"
  New York, NY : Oxford University Press, 1993, 307 s. ISBN 0-19-507591-9 (sid.)

  Aylwin, Bob: "A load of cockney cobblers, Londons rhyming slang interpreted"
  With a foreword by Leslie Crowther, and cartoons by Tony Holland.
  Edinburgh, Johnston & Bacon, 1973.

  Ayto, John: "The Oxford dictionary of modern slang"
  First issued as an Oxford University Press paperback 1993, 299 s.
  ISBN 0-19-280007-8 (pbk.)

  Bad Words Dictionary : And Even Worse Expressions
  Voy Sobon, Voy Sabon, paperback, published 1997

  Baumann, H.: "Londonismen (slang und cant) : Wörterbuch der Londoner
  Volkssprache sowie der üblichsten Gauner-, Matrosen-,
  Sport-und Zunft-Ausdrücke ; mit Einleitung und Musterstücken"

  Berlin Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 2., 5p., 1903, 1924

  Beat Speak : "An Illustrated Beat Glossary Circa : 1956-1959"
  Ashleigh Talbot, hardcover, published 1996

  Berry, L. V.: "American Thesaurus of Slang"
  New York 1953

  Berrey, L. V. and van den Bark, M.: "The American Thesaurus of Slang"
  New York 1954

  "Black English Vernacular (From 'Ain'T' to 'Yo Mama' :
  The Words Politically Correct Americans Should Know)"

  Monica Frazier Anderson, paperback, published 1994

  Burke, David: "The Best of American Slang & Idioms"
  & David Harrington,paperback, published 1999

  Burke, David: "Street Talk Student Book : Essential American Slang & Idioms"
  & al, paperback, published 1998

  Chapman, Robert L, et al: "The Dictionary of American Slang"

  Chapman, Robert: "New Dictionary of English Slang"
  MacMillan Press 1986, HKK 875.703 485 s.

  Chapman, Robert L., Wentworth, Harold & Flexner, Stuart Berg:
  "New dictionary of American slang

  ISBN: 0-06-181157-2, 1986, 485 s.

  The City in Slang : "New York Life and Popular Speech"
  Irving Lewis Allen, paperback, published 1995.

  Clearbaut, D.: "Gray Jargon in White America"
  Grand Rapids Mich. 1972

  Coates, Jennifer: "Women, men and language: a sociolinguistic
  account of sex differencies in language"

  London, Longman 1986.

  Cohen, Gerald Leonard:"Studies in slang"
  pt. 1, 2, Frankfurt am Main : Lang, 1985, 1989, 198 s.
  (Forum anglicum, ISSN 0171-6824 ; 16)
  ISBN 3-631-41992-9 (nid.)

  Cohen, Gerald Leonard: "Studies in Slang (Forum Anglicum Band 14/I etc)"
  paperback, published 1989 ... 1995

  Crotty, Jim ("The Mad Monk"): "How to talk American"
  Boston, Houghton Mifflin 1997

  Dalzell, Tom: "The Slang of Sin"
  & Istvan Banyai (Illustrator), hardcover, published 1998

  Davis, D. G.: "American Spoken English Phonetic Dictionary
  of Sounds and Utterances for Learning to Understand and Speak
  Naturally : No Foreign Accent Slang and dang"

  paperback, published 1996

  Dickson, Paul: "Slang, the topic-by-topic dictionary
  of contemporary American lingoes"

  New York, Pocket, 1990.
  ISBN 0-671-67251-7, 294 s.

  Eble, Connie C.: "Slang and Sociability:
  In-Group Language Among College Students"

  Paperback, published 1996

  Ellis, Jeremy R.: "Talking Dirty:
  Slang, Expletives, and Curses from Around the World"

  Paperback, published 1996

  "English As a Second F*cking Language
  Sterling Johnson, paperback, published 1996

  Farmer, J. S. and Henley, W. E.: "Slang and Its Analogues"
  7 nis., 1890-1904.

  Fergusson, Rosalind: "Shorter slang dictionary"
  London, Routledge, 1994, ISBN:0-415-08866-6, 241 s.
  Subject headings: slangi, englannin kieli, sanakirjat;
  Other Authors: Partridge, Eric; Beale, Paul

  "Flappers 2 Rappers : American Youth Slang"
  Tom Dalzell, paperback, published 1996

  Freeman, William: "A Concise Dictionary of English Slang"
  Repr. 1973, London: The English universities press.

  Goldin, H.: "Dictionary of Underworld Lingo"

  Green, Jonathon: "Slang down the ages, the historical development of slang"
  London, Kule Cathie, 1993, 393 s. HKK 875 / ISBN 1-85626-115-8

  Green, Jonathon: "The dictionary of contemporary slang"
  compiled and revised by Jonathon Green, illustrations by Chris Burke
  London, Pan Books, 1992.

  Green, Jonathon: "The Cassell dictionary of slang"
  London: Cassell, 1998. 1316 s. Hinta 25 puntaa
  HKK 875.3 ISBN 0-304-34435-4.

  Green, Jonathon: "The Macmillan dictionary of contemporary slang"
  3rd ed. London, Macmillan, cop. 1995, ISBN: 0-333-63407-1,
  HKK: 875.3, 374 s.

  Green, Jonathon: "The Slang Thesaurus"
  Paperback, published 1990

  Green, Jonathon: "Slang Through the Ages"
  (Editor), paperback, published 1996

  Greenough, J. B. ja Kittredge, G. L.:
  "Words and their ways in English speech"
  , 1912.

  Grosen, Francis: "A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue",
  1785. "Ensimmäinen tärkeä slangiteos", cit. Kaarina Karttunen.

  "The New Hacker's Dictionary"
  Eric S. Raymond (Compiler), paperback, published 1996

  Heckscher, Einar: "Amerikanskt slanglexikon"
  Stockholm, Rabén Prisma, 1997, 307 s. ISBN: 91-518-2912-6

  Hibbert, Tom: "Rockspeak"
  1983, ISBN 0-7119-0093-0. (Rockin slangisanasto 1980-luvun alusta.)

  "Hip & Hot : A Dictionary of 10,000 American Slang Expressions"
  Richard A. Spears, hardcover, published 1998

  Hughes,Daniel A.: "Slang 5000"
  Paperback, published 1997

  Hutchinson, Roger: "Euro-slang, the practical guide to boozing & bonking
  from Mykonos to Malaga"

  With illustrations by Edward Barker. Edinburg, Mainstream, 1992.

  "Idiom Savant : Slang As It Is Slung"
  Jerry Camarillo Dunn, paperback, published 1998

  James, Ewart: "NTC's dictionary of British slang and
  colloquial expressions"

  Lincolnwood, NTC, cop. 1997

  Landy, Eugene E.: "The Underground Dictionary"
  New York 1971 ja London 1972

  Lewin, Esther: "The Random House Thesaurus of Slang;
  150,000 Uncensored Contemporary Slang Terms, Common Idioms, and
  Colloquialisms"

  paperback, published 1989

  Major, C.: "Gray Slang" London 1971

  Major, Clarence: "Dictionary of Anglo-American Slang"
  Repr. 1971, 3rd 1975, New York, International Publishers (vert. edell.)

  "Male and female terms in English :
  proceedings of the Symposium at Umeå University"

  May 18-19, 1994, Umeå, Umeå University, 1996
  Umeå studies in the humanities, ISSN 0345-0155 ; 129

  Marks, Georgette A.: "Harrap's slang dictionary
  / dictionnaire, English-French, Francais-Anglais"

  edited by Georgette A. Marks, Charles B. Johnson, completely revised
  and edited by Helen Knox, consultant editor Fabrice Antoine.
  Edinburgh, Harrap, 1993.

  Mencken, H. L.: "The American Language" 1923

  Mozeson, Isaac: "A 2 Z; The Book of Rap and Hip-Hop Slang"
  & al, paperback, published 1995

  "Naz's Dictionary of Teen Slang"
  Kenn W. Young, paperback, published 1993

  "Nazs Underground Dictionary"
  Kenn W. Young, Kenn Naz Young, paperback, published 1992

  "New Yawk Tawk : A Dictionary of New York City Expressions"
  Hendrickson, Robert, Facts on File Dictionary of American Regional Expressions, V. 5.
  paperback, published 1998

  Norris, Jim: "American Sex Slang : Over 4300 Entries"
  paperback, published 1992

  Norris, Jim: "American Sex Slang : Over Four Thousand Five Hundred Entries"
  Library Binding, published 1993

  "The Oxford dictionary of slang"

  Partridge, Eric: "Slang To-Day and Yesterday",
  Routledge & Kegan Paul, London 1933 ( 4. ed 1970).

  Partridge, Eric: "A Dictionary of Slang and Unconventional English"
  5./8. ed 1-2. Routledge & Kegan Paul, London 1961.

  Partridge, Eric: "A Dictionary of the Underworld, British and American"
  Routledge & Kegan Paul, London 1961.

  Partridge, Eric: "Smaller Slang Dictionary" 2. e., repr.
  Routledge & Kegan Paul, London 1976.

  Phythian, B. A.: "A Concise dictionary of English slang and colloquialisms"
  ISBN:0-340-18482-5, 1981, 208 s.

  Prison Slang : "Words and Expressions Depicting Life Behind Bars"
  William K. Bentley, James M. Corbett, hardcover, published 1992.

  Pytheny, B. L.: "A Concise Dictionary of English Slang"
  Hodden & Stoughts 3/1987 (1961) HKK 875.3

  "Random House Historical Dictionary of American Slang (Vol 1: A-G)"
  J. Ball, et al, hardcover, published 1994

  "Random House Historical Dictionary of American Slang, H-O (Vol 2)"
  J. E. Lighter(Editor), et al, hardcover, published 1997

  Rawson, Hugh: "Wicked words : a treasury of curses, insults, put-downs, and
  other formerly unprintable terms from Anglo-Saxon times to the present"

  New York : Crown Trade Paperback, 1989, 435 s.
  ISBN 0-517-59089-1 (nid.)

  Rekiaro, Ilkka: "Slangi: amerikanenglannin slangisanakirja"
  Porvoo : WSOY, 1995, 676 s. ; 2. p. 1995. - 3. p. 1996
  ISBN 951-0-20469-2 (nid.)

  Sechrist, Frank K.: "The psychology of unconventional language", 1913

  "Sexist Slang and the Gay Community : Are You One, Too"
  Michigan Occasional Papers in Women's Studies
  Julia P. Stanley, paperback, published 1980

  Sheidlower, Jesse: "The F Words"
  Tarkoittaa "fuck"-sanoja. Random House 1/1995, HKK 875.3 230 s.

  Simpson, John: "The Oxford Dictionary of Modern Slang"
  & John Ayto (Contributor), hardcover, published 1992
  Skaarup, V. & Winther, K: "USA-slang"
  Köpenhamn/Stockholm 1945

  Shipley, J. T.: "Dictionary of World Literary Terms"1955.

  Skaarup, V. & Winther, K: "USA-slang"
  Köpenhamn/Stockholm 1945

  The Slangman Guide to Street Speak 1
  (Book) ISBN 1891888-080
  The Slangman Guide to Street Speak 1
  (2 CD Set)
  ISBN 1891888-293
  The Slangman Guide to Street Speak 1
  (2 Cassette Set) ISBN 1891888-307

  The Slangman Guide to Street Speak 2
  (Book) ISBN 1891888-064
  The Slangman Guide to Street Speak 2
  (2 CD Set) ISBN 1891888-315
  The Slangman Guide to Street Speak 2
  (2 Cassette Set) ISBN 1891888-323

  The Slangman Guide to Street Speak 3
  (Book) ISBN 1891888-226
  The Slangman Guide to Street Speak 3
  (2 CD Set) ISBN 1891888-331
  The Slangman Guide to Street Speak 3
  (2 Cassette Set) ISBN 1891888-34X

  The Slangman Guide to Biz Speak 1
  (Book) ISBN 1891888-145
  The Slangman Guide to Biz Speak 1
  (2 CD Set) ISBN 1891888-358
  The Slangman Guide to Biz Speak 1
  (2 Cassette Set) ISBN 1891888-366

  The Slangman Guide to Biz Speak 2
  (Book) ISBN 1891888-153
  The Slangman Guide to Biz Speak 2
  (2 CD Set) ISBN 1891888-374
  The Slangman Guide to Biz Speak 2
  (2 Cassette Set) ISBN 1891888-382

  Soukhanov, Anne H. (ed.): "Speaking Freely: A Guided Tour
  of American English from Plymouth Rock to Silicon Valley"


  Spears, Richard A.: "Slang American Style : More Than 10,000 Ways
  to Talk the Talk (New Artful Wordsmith Series)"

  paperback, published 1996

  Spears, Richard, A.(ed.): "Slang and Eufemism",
  Signet, New York 1982, HKK 875.3.

  Spears Richard A.: "Forbidden American English"
  (Stockholm), Norstedt, 1992.

  Thorne, Tony: "Dictionary of contemporary slang"
  London, Bloomsbury 1999

  Wentworth, Harold ja Flexner, Stuart Berg: "Dictionary of American Slang"
  Crowell, New York 1960 (2nd Suppl. Ed. 1975) ja Pocket Books, New York 1976.

  Winther, Kris: "Amerikanskt slang lexikon"
  Prisma, Stockholm 1984, 3. uppl.
  HKK 875.703, ISBN 91-518-1722-5

  INTERNETISSÄ (ONLINE)


  English: The Alternative Dictionaries
  http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/ ONLINE

  English (Australian): Larry's Aussie Slang and Phrase Dictionary
  http://members.tripod.com/~thisthat/slang.html
  ONLINE

  English (British): The British slang glossary
  http://eno.princeton.edu/~ben/vocab/vocab.html

  by Ben Bolker. Thematically organized. ONLINE

  Words that could be confusing and embarrassing in the UK & US
  http://www.wmin.ac.uk/~sfgva/ukus.htm
  ONLINE

  Dictionary of Roadie Slang
  http://members.tripod.com/geert_pc/slang.htm
  ONLINE

  The Totally Unofficial Rap Dictionary http://www.rapdict.org/ ONLINE

  Singlish Dictionary http://www.newasiasingapore.com/sections/articles/3c/1,1177,300,00.html
  . All the terms you ever wanted to know in Singapore's unofficial national language. ONLINE

  The Online Dictionary of Playground Slang
  http://www.odps.cyberscriber.com/ ONLINE

  ESPANJA

  The Alternative Spanish Dictionary
  ONLINE

  Leskinen, Auli: "Panorama del argot de una ciudad bilingüe :
  estudio sobre elhabla popular del espaņol
  de Barcelona en 1990-1993"

  Helsinki, Helsingin yliopisto, 1993

  "Mas Mierda! : More of the Real Spanish You Were Never Taught in School"
  Frances De Talavera Berger, Kim Wilson Eversz (Illustrator)
  paperback, published 1995

  "Street Spanish 1 : The Best of Spanish Slang"
  David Burke, paperback, published 1997

  "Street Spanish 2 : The Best of Spanish Idioms"
  David Burke, paperback, published 1998

  "Street Spanish 3 : The Best of Naughty Spanish"
  David Burke, paperback, published 1998

  "Street Spanish Slang Dictionary & Thesaurus"
  David Burke, Athol Alexander Congalton, paperback, published 1999

  Wegmann, Brenda: "Streetwise Spanish:
  Speak and Understand Everday Spanish"

  & al, paperback, published 1998

  KUUBA

  Paz Pérez, Carlos: "Dicionario cubano de términos populares y vulgares"
  Reimpr. 1996, La Habana Editorial de Ciencias Sociales, 1996


  ESPERANTO

  The Alternative Esperanto Dictionary
  ONLINE
  HOLLANTI

  The Alternative Dutch Dictionary .
  ONLINE
  ITALIA

  "Dictionary of Italian Slang and Colloquial Expressions"
  Daniela Gobetti, paperback, published 1999

  Ferrero, Ernesto: "Dizionario storico dei gerchi italiani"
  Milano, Mondadori, 1991, La storia

  "Merda! : The Real Italian You Were Never Taught in School"
  Roland Delicio, Kim Wilson Eversz (Illustrator), paperback, published 1993


  RANSKA

  The Alternative French Dictionary
  ONLINE [ok 4.5.2000 mm] Dictionnaire Argot franįais ONLINE [ok 4.5.2000 mm]

  Breton, Auguste: "L´argot chez les vrais de vrai"
  Paris, 1975, Presses de la cité

  Caradec, Franįois: "Dictionnaire du franįais argotique et populaire"
  Paris, Larousse, c1977, Les dictionnaires de l'homme du XXe sičcle

  Calvet, Louis-Jean; "L'argot"
  Paris Presses Universitaires de France, 1994, Que sais-je? ; 700

  Colin, Jean-Paul: "Dictionnaire de l'argot"
  Paris, Larousse, 1996, In extenso, ISSN 1264-4242

  "Dictionary of French Slang and Colloquial Expressions"
  Henry Strutz, paperback, published 1999

  "French For Adults Only : A Complete Course in Sexual Slang"
  George Stone, Audio Cassette, published 1998

  Goudaillier, Jean-Pierre: "Comment tu tchatches! :
  dictionnaire du franįaiscontemporain des cités"

  Paris Maisonneuve et Larose, 1997

  Hagfors, Ella: "Le gros dégueulasse et la frustrée :
  Jean-Marc Reiser et Claire Bretécher"

  Helsinki, Helsingin yliopisto, 1996

  Manno, Giuseppe: "Le franįais non conventionnel en Suisse romande :
  étude sociolinguistique menée ā Neuchâtel et ā Genčve"

  Bern, Peter Lang, 1994. Publications universitaires européennes.

  "Merde! : The Real French You Were Never Taught at School"
  Genevieve, Michael Heath (Illustrator), paperback, published 1998

  Merle, Pierre: "Le dico de l'argot fin de sičcle"
  [Paris] Seuil, 1996, Les dicos de point-virgule

  Pierre-Adolphe, Philippe: "Le dico de la banlieue"
  Boulogne, La Sirčne, 1995

  Sainean, L.: "Le langage parisien au XIXe siecle"1920.

  Sainean, L.: "Les sourges de l´argot ancien" 2 nid., 1912.

  Scott, Ritva: "On devient vite accro de la conso prolo :
  les abrégements nouveaux dans le langage du magazine 20 ANS"

  Helsinki, Helsingin yliopisto, 1993

  Vandel, Philippe: "Le dico franįais/franįais"
  Paris, Lattčs, 1993, Le livre de poche ; 9618

  Villatte, C.: "Parisismen" 9 p., 1912.  ITALIA

  The Alternative Italian Dictionary
  B>
  - Italian Slang ONLINE
  SAKSA

  Ehmann, Hermann: "Affengeil, ein Lexikon der Jugendsprache"
  München, C. H. Beck, 1992.

  Ehmann, Hermann: "Oberaffengeil : neues Lexikon der Jugendsprache"
  München, Beck, 1996, Beck'sche Reihe ; 1170

  Genthe, A.: "Deutsches Slang"1892.

  Kluge, Friedrich: "Deutsche Studentensprache"
  Strassburg, 1895

  Nelson, Harald: "Die Sprache französischer Schüler :
  schulspezifische Designate und ihre Bezeichnung"

  Frankfurt am Main, Peter Lang, 1994
  FASK. Reihe A. Abhandlungen und Sammelbände

  "Scheisse! : The Real German You Were Never Taught in School"
  Gertrude Besserwisser, David Levine (Illustrator), paperback, published 1994

  Wendling, Peter: "Slang Register : Hochdeutsch - Umgangsdeutsch"
  München, Helix, 1994

  Jugendsprache : "The Slang of German Youth"
  (Berkeley Insights into Linguistics and Semiotics, Vol. 29)
  Linda Moehle-Vieregge, hardcover  JIDDISH

  Kogos, Fred: "Dictionary of Yiddish Slang and Idioms"
  & Fred Hogos, paperback, published 1983

  Kogos, Fred: "Book of Yiddish Proverbs and Slang"
  hardcover, published 1983

  "Drek : The Real Yiddish Your Bubbe Never Taught You"
  Yetta Emmes, paperback, published 1998

  TANSKA

  Larsen, Karl: "Dansk Argot og Slang"1895-96


  UNKARI

  The Alternative Hungarian Dictionary ONLINE


  VENÄJÄ

  Englanti - Venäjän slangi sanakirja netissä

  Baldaev, D. S.: "Slovar blatnogo vorovskogo zargona :
  v dvuh tomah"
  Moskva, Kampana, 1997

  Fajn, A.: "Vsë v kajf"
  Sankt-Peterburg, Lena Production, 1991

  Jelistratov (Elistratov), Vladimir Stanislavovits:
  "Slovar moskovskogo argo"

  (materialy 1980-1994 g.g.), okolo 8000 slov, 3000 idiomatitseskih vyrazenii
  Moskva, Russkije slovari, 1994, 699 s.

  Karttunen, Ilkka: "Sleng v russkom âzyke :
  obzor literatury i analiz sobrannogoleksiceskogo materiala"

  Helsinki, Helsingin yliopisto, 1990

  Liholitov, Pëtr: "Sovremennyj russkij voennyj zargon v
  realnom ob^senii,hudozestvennoj literature i publicistike :
  sistemo-âzykovoj,sociolingvisticeskij
  i funkcionalno-stilisticeskij aspekty"

  Jyväskylä, University of Jyväskylä, 1998
  Studia philologica Jyväskyläensia, ISSN 0585-5462 ; 4

  McLovsky, Thomas: "Zargon-čnciklopediâ muzykalnoj tusovki"
  Naucnoe izd., Moskva Academia, 1997, Sobesedniki angelov

  McLovsky, Thomas: "Zargon-čnciklopediâ moskovskoj tusovki"
  Naucnoe izd., Moskva Academia, 1997, Sobesedniki angelov

  McLovsky, Thomas: "Zargon-čnciklopediâ seksualnoj tusovki
  dlâ detej ot 8mesâcev do 18 let Zargon-čnciklopediâ
  seksualnoj tusovki dlâdetej ot 18 do 80 let i dalse"

  Moskva, 1998, Sobesedniki angelov

  Nikitina, T. G.: "Tak govorit molodez :
  slovar molodeznogo slenga"

  2-e izd., ispr. i dop., Sankt-Peterburg, Folio-Press, 1998

  Ponomarjov, Vladimir Tihonovits: "Biznes-sleng dlja
  "novyh russkih" slovar-spravotsnik"

  Donetsk, Stalker, 1996, ISBN: 966-7104-02-8, 366 s., kuv.

  Rozanskij, Fedor Ivanovic: "Sleng hippi :
  materialy k slovarâ"

  Sankt-Peterburg, Izdatelstvo Evropejskogo Doma, 1992

  "A Russian-English Dictionary of Contemporary Slang"
  Ufo, paperback, published 1996

  Shlyakhov, Vladimir: "Dictionary of Russian slang & colloquial expressions"
  Hauppauge, NY, Barron, cop. 1995, ISBN: 0-8120-9085-3, HKK: 879.103, 253 s.

  "Slovar tûremno-lagerno-blatnogo zargona :
  recevoj igraficeskij portret sovetskoj tûrmy"

  Moskva, Kraâ Moskvy, 1992

  "Slovo o Polkou Igoreve : novye perevody"
  Moskva, ARGO-RISK, 1997

  Shlykhov, Vladimir: "Dictionary of Russian Slang"
  & al, paperback, published 1999

  Yoffe, Mark: "Russian hippie slang, rock-n-roll poetry and stylistics :
  the creativity of Soviet youth counterculture"

  Facsimile, Ann Arbor, MI UMI, 1993  JAPANI

  "2001 Japanese-English Idioms"
  (2001 Idioms Series)
  Nobuo Akiyama(Contributor), Carol Akiyama, paperback, published 1996

  "Beyond Polite Japanese : A Dictionary
  of Japanese Slang and Colloquialisms"

  Akihiko Yonekawa, Jeff Garrison (Translator), paperback, published 1993

  Constantine, Peter: "Japanese Street Slang"
  paperback, published 1992, 1995

  "Outrageous Japanese : Slang, Curses & Epithets"
  Jack Seward, paperback, published 1992

  "Using Japanese Slang : A Comprehensive Guide"
  Anne Kasschau, Susumu Eguchi (Contributor), paperback, published 1995  KIINA

  "Chinese-English Dictionary of Modern Chinese Slang"
  Li Shujuan, paperback, published 1999

  Yimin, Zhou: "Mutant Mandarin : A Guide to New Chinese Slang"
  James J. Wang, paperback, published 1995  PUOLA

  "Dic the Polish-English of Slang and Colloquialism"
  Maciej Widawski, Robert Urbanski, paperback, published 1997