Sivu R4.html / 13.7.2003 / (c) Johannes 050 596 2390




  MURTEISTA


  Tämä jaosto on vielä aika jäsentymätön.
  Tarkoitukseni on kuitenkin esittää tässä:
  * Yleisiä linkkejä murretutkimukseen.
  * Muiden kaupunkien (kuin Helsinki) puhekieltä.
  * Muerteiden yhteyksiä Stadin slangiin.

  YLEINEN MURRETUTKIMUS

   Suomen murteista

  KAUPUNKIEN PUHEKIELIÄ

   OULUN MURRE

    Maksuton Oulun murteen kääntäjärobotti.
    OULURAATTORI

   SAVON MURRE

    Maksuton Savon murteen kääntäjärobotti.
    MULJAATTORI


   TAMPEREEN MURRE

    Maksuton Tampereen murteen kääntäjärobotti TAMPEREEN KÄÄNTÄJÄ


    Virallista tietoa murteesta



    Hannu Hyttinen: "Pipa päässä rotvallir reunalla"
    Taskusanakirja Tampere-Suomi
    Kuvitus Ilkka Laitinen
    Aamulehti, Tampere-seura
    ISBN 951-96715-1-X n. 90 siv./ 51 mk
    Gummerus Oy Jyväskylä 1995



    Toippari: Olkkone ja muita
    tampereenkiälisiä uutisia"

    Teksti ja kuvat: Harri Järvinen
    Toimitus: Jari Niemelä, taitto: Ari Sjöman/Liisa Kaija
    Radio 957, Tampere 1997
    ISBN 952-90-9491-4 N. 90 SIV,/ 40 MK

    Maksuton Tampereen murteen kääntäjärobotti

    Jokaisen manselätkäfanin käsikirjastoon tulee kuulua
    "Mansen puudelin", Jutilan lätkäsanasto.



    Timo Jutila - Jussi Lähde: Juti-Suomi, hokisanakirja
    ISBN 951-96715-4-4
    Aamulehti 2002, 98 siv.



   TURUN MURRE

    Maksullinen Turun murteen kääntäjärobotti:
    TURKURAATTORI


  MURTEET JA STADIN SLANGI

  MUUTA SANOISTA