Sivu K5.html / 29.1.2005 / (c) Johannes 050 596 2390  ESSEITÄ

  Katso tutkimuksia ! Teokset julkaisujärjestyksessä,
  vanhimmasta uusimpaan.

  Hämäläinen, Simo: "Slangi ja puhekieli"
  teoksessa "Kansan kieli omin omaisuutemme"
  Kalevalaseuran vuosikirja 44, Porvoo 1964, 130 s.  Vesikansa, Jouko: "Slangista tuoreutta"
  teoksessa Jouko Vesikansa, Miljoona sanaa
  WSOY 1978, 111 s., ISBN 951-0-08469-7  Karttunen, Kaarina: "Slangin monet kasvot"
  teoksessa Maailmansanoja Suomessa
  MV 1980, 143 s.

  Paunonen, Heikki: "Slangi"
  artikkeli Otavan suuressa ensyklopediassa, osa 8
  Otava 1980

  Karttunen, Kaarina: "Stadin bamlaaja"
  Kalevalaseuran vuosikirja 60, s. 218-221 Helsinki 1980

  Karttunen, Kaarina: "Välkkyä vai vajaata?"
  Suomalaisen slangin kehityslinjoja. Tiede 2000 5/1981 s. 15-18

  Karttunen, Kaarina: "Pänniiks sua vai miks sä niuhotat?"
  Kotiseutu 3, 1982, s. 142-144

  Länsimäki, Maija (toim.): "Sanalla sanoen, pakinoita suomen kielestä"
  WSOY 1986, 355 s. ISBN 951-0-13693-X

  Paunonen, Heikki: "Från Sörkka till kulturspråk"
  Perusteellinen artikkeli Stadin slangista kielellisenä
  ja sosiolingvistisenä ilmiönä.
  Historisk Tidskrift för Finland 4/1989, 37 s.

  Paunonen, Heikki: "Muuttuvat puhesuomen muodot"
  Artikkeli kokoelmassa Kielestä kiinni (sivut 209-233):
  mm. puhesuomen synnystä ja nykyajan nuorisokielestä.
  SKS - tietolipas 113, 1989, 336 s.
  HKK lk. 884 / ISBN 951-717-456 Julkaistu myös: "Kouluikäisten kieli", Tietolipas 88:ssa
  ISBN 951-717-269-9

  Koskinen, Juha: "Kielten ja kansojen historiaa"*
  Luku (s. 438-454) Koskisen teoksessa "Kallion historia"
  Kuvauksia Kallion kielioloista (mm. slangista) ja asukkaista 1800-1985
  Kallio-seura r.y. 1990, 604 s. HKK 929.11

  Nahkola, Kari: "Kvantitatiivisia havaintoja
  eläinmetaforista nykyslangissa"

  Artikkeli (237-249) teoksessa "Metafora - ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin"
  SKS 1992, 361 s.
  HKK lk. 884 / ISBN 951-717-613-9

  Lehtinen, Raija: "is-päätteiset sanat"*
  Artikkeli Sana kiertää -kokoelmassa, toim. Maija Länsimäki
  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 80
  Painatuskeskus 1995, 430 s.
  HKK 884 / ISBN 951-37-1649-X

  Lehikoinen, Laila: "Nykypuhekieli: Slangi"*
  Teoksessa Suomea ennen ja nyt; Suomen kielen kehitys ja vaihtelu
  Finn Lectura 2.p 1995, 256 s.
  HKK lk. 884.9 / ISBN 952-8905-80-0

  Nuolijärvi, Pirkko: "Stadin kieli"*
  Artikkeli (s. 53-64) kokoelmassa Kaunis ruma Helsinki
  Studia Urbana syksy 1996, Helsingin Yliopisto
  Yliopistopaino 1997, 120 s.
  ISBN 951-45-7637-3

  Stark, Ritva: "Slangista selko, salakielistä salat julki"
  (Gösta Bergman Slang och hemliga språk.
  Haldo Gibson Svensk slangordbok)
  Kirja-arvio, Virittäjä-lehti, s. 230, 1972


  Mielikäinen, Aija: Slangi, ... epävirallisissa paikannimissä

  Artikkeli (s. 26-54) kokoelmassa Kaupungin nimet
  toim. Terhi Ainiala, SKK 2005
  KOTUS sarja nro 134
  ISBN 951-746-712-5