PROFFA PAUNOSEN
   KIRJOITUKSIA


   Tämän hetken merkittävimmän akateemisen Stadin slangi -tutkijan, emeritusprofessori Heikki "Heka" Paunosen artikkeleita. Hekan, apunaan vaimonsa Marjatta, tähänastinen slangitutkimus huipentui 8.6.2000 julkaistussa Stadin slangi -sanakirjassa, "Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii", jossa on noin 33.000 Stadin slangi -sanaa ja erinomainen johdanto slangiin. Teos palkittiin TietoFinlandialla 2001. Slangi.netin tiedollinen aineisto perustuu suurelta osin Paunosen tutkimuksiin ja kirjoituksiin.


   MITÄ SLANGI ON?
    Paunosen tiivistelmä "slangista". Julkaistu aiemmin Otavan Isossa Ensyklopediassa 1974, hakusana "slangi".

   HELSINKILÄISTEN AINOA OMA KIELI
    Laaja artikkeli, joka on julkaistu aiemmin Pirta-lehdessä 3-4 1993 otsikolla "Jukolan pojanpojat".

   VANHASTA SLANGISTA
    Pitkähkö katkelma Paunosen tutkimuksesta "Vähemmistökielestä varioivaksi valtakieleksi", Helsinkiläissuomen historiasta ja nykymuuntelusta -teoksesta. Osa 4.4. Helsingin vanha slangi kaksikielisen yhteisön ilmentymänä, ss. 30-33. Helsingin kaupungin kouluviraston julkaisusarja A1:1993.

   STADIN SLANGI - KIELI, MURRE?
    Essee Stadin slangin luonteesta. Julkaistu Stadin slangi ry:n lehdessä, Tsilari 3/1999:ssä, s.10

   ... JA OPETTAJAT TUOMITSIVAT SLANGIN
    Essee Stadin slangin synnystä ja luonteesta. Julkaistu Helsingin Sanomissa 18.11.1990.

   TYÖLÄISÄITIPATSAS -LUENNOT
    Stadin slangin synty, 14.10.1994
    Stadin slangin sanastosta, 24.3.1995
    Stadin slangin naiskuva, 20.10.1995

   STADIN SLANGI OSA IDENTITEETTIÄ
    Essee, pidetty Kallio kukkii -tapahtumassa 25.5.2002 ja julkaistu hieman lyhentäen Tsilari 2/2002:ssa.
    "Vanha Stadin slangi on osa Helsingin identiteettiä siinä kuin meri tai Engelin hahmottelema monumentaalikeskusta tai Eliel Saarisen piirtämä Statša. Tämä puoli usein unohdetaan.
    Slangi on myös osa kunkin meidän omaa identiteettiä. Jokaisen kotiympäristön kokemukset ja muistikuvat ovat tallentuneet mieleen slangiasuisina tapahtumina. Lapsuuden ja nuoruuden muistoja ei ole olemassa ilman slangia." (25.5.2002)

   STADIN SLANGI ENNEN JA NYT
    Puheenvuoro Vuosaaren koulujen slangikilpailussa 6.2.2003. Esimerkkejä tämän vuosituhannen slangista. Julkaistu Tsilari 1/2003:ssa.

   SLANGI KIELENÄ -PERUSLUENTO
    Paunosen luentorunko lähinnä Stadin slangin kielellisistä erityispiirteistä. Runsasti esimerkkejä. Soveltuu parhaiten Stadin slangin perustiedot omaaville. Päivitetty 21.11.2000.

   SANOJEN SYNTY -SARJA SLANGISETISSÄ
    Sarja julkaistu Helsingin Sanomissa 1990-luvun alussa. Myt uusintana SlangiSetissä.

   SUOMEN KIELI HELSINGISSÄ
    Suomen kielen kehittyminen Helsingissä.
    Dokumentti pdf-muodossa,
    lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader

   SLANGI BOKSI -pakinat
    Pakinat julkaistu Tsilarissa, alkaen 3/1996.
    Tulossa syksyllä 2003.

   PAUNOSEN SLANGI-TUOTANTO