Sivu D8.html / 20.6.2005 / (c) Johannes gsm 050 596 2390

  TOIMITUKSESTA

   SLANGI.NETIN STADIN SLANGI-SUOMI SANASTO
   SLANGI.NETIN SUOMI-STADIN SLANGI -SANASTO (BETAVERSIO)
   SLAGI.NETIN KYÖKKISUOMI-SUOMI -SANASTO


  1. SLANGI.NETIN STADIN SLANGI-SUOMI -SANASTO

  SANASTOJEN LUONTEESTA
   KEHITYSVERSIO 2.0. Nyt noin 9200 sanaa.
   Nämä sanastot eivät ole "tieteellisiä", se ei ole tarkoituskaan.
   Tämä sanasto kattaa koko Stadin slangin historian 1880-2002, mutta
   keskittyy etenkin vuosien 1940-1970 sanastoon.

   Rajanveto slangisanan ja puhekielisanan välillä on monasti hankalaa.
   Monet aiemmat slangisanat ja -ilmaukset on hyväksytty yleispuhekieleen.
   Esim. “ottaa päähän”, “heti kättelyssä”, “panee alta lipan” ja “vetää turpaan”.
   Olen tulkinnut Stadin slangin melko laveasti. Sanastossa on sanoja, joita
   lukija ei ehkä pidä Stadin slangina: slangi on yleensä niin kiinteä osa
   persoonallisuutta, että vain omien nuoruusvuosien ja kaupunginosan slangi
   tuntuu “ainoalta oikealta”.

  SANASTOJEN TEKNIIKASTA
   Sarakkeet:
   * Slangisana
   * Suomen kielen vastine
   * Runsaimmat esiintymisvuosikymmenet:
    * = 1890-luku, 0 = 1900-luku, 1 = 1910-luku, 2 = 1920-luku, 3 = 1930-luku, jne...
    X = 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen
   * Esimerkkilause

   Merkit:
   * / -merkki sanojen eri merkitysten välissä
   * pilkun (,) molemmin puolin samaa sanarakennetta

   Epätarkkuuksia:
   * Varsinkin sanojen esiintymisvuosikymmenissä on vielä kosolti epätarkkuuksia.
   * Sanastoista mahdollisesti löytyviä paino-, ajoitus-, yms. virheitä pahoittelen.

   Hakusana-verbin muoto:
   * Normaalista sanakirjasta poiketen slangin verbi-hakusanat ovat yksikön
   3:nnessa persoonassa; Stadin slangi, varsinkaan ns vanha slangi
   (1890-1950) kun ei infinitiivejä juurikaan käytä.
   Esim: “bamlaa”, ei: “bamlata”.

  SANASTOJEN LÄHTEITÄ:
   * Sanastojen sanat ovat suurelta osaltaan itse käytettyjä tai kuultuja.
   Sen lisäksi olen käyttänyt mm. seuraavia sanastoja tai muita lähteitä:
   * City-lehti, Helsinki 1997
   * Heinonen, Osmo (Oski): Jokamiehen Stadin slangisanasto, moniste 1999
   * Harko, Raimo H: Stadin slangin sanakirja, omakustanne
   * Haro, Matti: Slangisanoja Munkasta 40/50 -luvulta, moniste
   * Janzon, Eddu Edvard: Rundi Stadis, Gummerus 1997
   * Kallio, Kivi: Stadin slangi- ja puhekielen sanasto, Fenton 1996
   * Karttunen, Kaarina: Nykyslangin sanakirja, WSOY 1979
   * Laitinen, Irma: Uutta, vanhaa ja lainattua - helsinkiläisnuorten
   1980-luvulla käyttämää slangia, suomen kielen pro gradu, Tre yo 1990
   * Lassilan nuorisotalo: nykyslangin sanastonkeruun vastaukset, elokuu 1999
   * Liuttu, Pentti: Helsingin slangin keskeistä sanastoa, laudaturtyö, Hki yo 1951
   * Mattsson, Erkki: Kun Eki oli snadi, 1995
   * Mattsson, Eki: Ei se skulaa joka skagaa, 1999
   * Meriluoto, Eerikki: Sakilaisen sanakirja, Kurikka-lehdessä 1914
   * Mäkelä, Jussi: Stadin snadi slangisanakirja, WSOY 1997
   * Palander, Seppo: Katujen kieli, johdanto ja sanasto internetissä, 1999
   * Paunonen, Heikki: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii, WSOY 2000 ***)
   * Periviita, Pirkko: Slangisanoja, moniste
   * Ruuth, Alpo: Kämppä -romaanin sanat, Tammi 1969
   * Salola, Eero: Ilman fritsaria -kirjan sanasto, Otava 1929 ja 1991
   * Slangijengin kokoamat lukuisat sanastot, 1995-1999
   * Taskinen, Riitta: Positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia kuvailevat
   ilmaukset Helsingin slangissa, suomen kielen pro gradu, Tre yo 1986
   * Turtiainen, Arvo: Arska Stadista -runon sanasto, Tammi 1976
   * Ward, Jason: Keskustelut 90-luvun slangista

   ***) Paunosen kirja on merkittävin slangisanakirja mitä on ilmestynyt.
   Kirjassa noin 33.000 sanaa. Lause- ja sanalainoja Paunosella tästä Slangi.netin
   Vuosisadan slangi -sanastosta noin 600-650.

  PALAUTETTA, KIITOS!
   Otan suurella ilolla vastaan kritiikkiä:
   * Virheiden ja puutteiden osoittamista
   * Poisto-, muutos- ja lisäysehdotuksia
   * Jos löydät jotain kehuttavaa, kehu

   Palaute mieluummin kirjallisesti:
   * email: joyhan@mbnet.fi
   * Katuos: Hämeentie 5 b A 16, 00530 Helsinki
   * Erkki Johannes Kauhanen
   Avaa sanastosivu


  2. SUOMI-STADIN SLANGI - SANASTO VERSIO 2.0

   Suomi-Stadin slangi -sanastosto on toimitettu,
   pohjana Slangi.netin Stadin slangi-suomi -sanasto.
   Tämä sanasto kattaa koko Stadin slangin historian 1880-2002, mutta
   keskittyy etenkin vuosien 1940-1970 sanastoon.
   Huomautan vielä, että Stadin slangia ei synny kääntämällä suomea sana sanalta.
   Avaa sanastosivu


  3. KYÖKKISUOMI-SUOMI -SANASTO

   KEHITYSVERSIO 2.0: Noin 900 sanaa.
   Kyökkisuomen ja Stadin slangin rajanveto on monasti
   tulkintanäkemys; esimerkkinä vaikkapa sana "kuski".
   Avaa sanastosivu