SLANGI.NET 2.0 / BAMLAA SLANGII / C42.html / 20.6.2005


  PERUSTIETO

  OSA 1 PERUSTIETO
  OSA 2 HENKILÖLOMAKE
  OSA 3 KYSYMYSRUNKO


  1. PERUSTIETO
  Suomen murteita on kerätty tuhansia tunteja äänitallenteille arkistoihin. Helsinkiläisten oma puhekieli, Stadin slangi, on jäänyt mitättömälle huomiolle vähäisen sosiaalisen arvostuksen vuoksi: akateemisissa piireissä sitä on pidetty vain köyhien ja alamaailman suomen-ruotsin sekasikiönä, jolla ei ole katsottu olevan mitään arvoa. Stadin slangi on kuitenkin ollut ja on merkittävä osa helsinkiläisten puhetta.
  Slangin, varsinkin ns "vanhan slangin" taltioinnilla on kiire. Tuhannet vuosisadan alun slangin taitajat ovat tietenkin siirtyneet jo niille kulmille, joilla ei äänitallenteita tehdä, ja monen aika on lähellä. Mutta usea vielä "porskuttaa". Siksi pitäisi kiireen vilkkaa aloittaa etenkin ennen sotia opitun slangin taltiointi. Tosin kaiken Stadin slangin tallennus, 90-luvun nuortenkin käyttämän, olisi kulttuuriteko!

  MITÄ ÄÄNITÄN

  Äänitallennuksesi voi olla yhden henkilön haastattelu tai 2-3 henkilön keskustelu. Sinun pitäisi päästä tilanteeseen, jossa slangin taitaja (taitajat) puhuu rennosti ja juohevasti slangia - esimerkiksi tarinoi hänelle tapahtuneista sattumuksista siten, että hän ei huomaa tarkata omaa puhettaan, vaan "unohtaa" koko tallennustilanteen.
  Voit myös itse puhua nauhalle slangilla muistelmiasi. Ja lunttauspaperikin saa olla!

  ENNAKKOTOIMET

  Inhimmilliset

  Pyri tutustumaan haastateltavaan / keskustelijoihin hyvin jo ennakolta.
  Valitse haastateltavalle / keskustelijoille tuttu ja turvallinen, mutta myös meluton ja kaiuton haastattelupaikka, hänen kotinsa?
  Mieti etukäteen, missä aihepiirissä aiot liikkua, vaikka kielen tallennus onkin pääasia.
  Ohessa yksi ehdotus kysymysrungoksi.

  Laitehankinta

  Äänitallennusvälineiden olisi syytä olla mahdollisimman korkeatasoisia, jotta tallenteista olisi suurin hyöty myös kielentutkijoille (äänteiden keston, intonaatioiden, loppuhenkosten mittaaminen).
  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KOTUS) suosittaa käytettäväksi minidisc-nauhuria, hinnaltaan 1.200 - 2.000 mk ja erillistä mikrofonina, hinnaltaan 1.500 - 2.000 mk. Minusta näistä voi jonkun verran tinkia, hyvätasoinen c-kasettitallennuskin on parempi kuin ei mitään; kuitenkin kannattaa hankkia ja käyttää mahdollisimman laadukasta erillismikrofonia.

  Tekniikan ja tilan järjestelyt

  Testaa äänitysvälineesi kotonasi (tekninen toimivuus, nauhat tai levykkeet, paristot,jne.) sekä taitosi käyttää niitä aina ennen tallennustilannetta. Tarkista, että akku on ladattu ja/tai paristoissa on virtaa, varaparistot!
  Etsi haastattelupaikka, jossa ei ole esim. äänekkäitä kodinkoneita lähistöllä. Älä sijoita nauhuria aivan mikrofonin läheisyyteen. Aseta mikrofoni jalustalle 30-70 cm päähän haastateltavasta / keskustelijoista.

  ÄÄNITALLENNUS

  Kerro haastateltavalle / keskustelijoille, että haluat äänittää hänen / heidän Stadin slangiaan ja aihepiirinä voisi olla hänen / heidän elämänvaiheet, sattumukset, muistikuvat ja tuntemukset, kodista, koulusta, työpaikoista, slangin käytöstään, jne.
  Varsinkin tallennuksen alussa kaikki jännittävät keinotekoista keskustelua. Tunnelma voi olla kankea, mutta useimmiten aihe tempaa mukaansa ja loppu onkin helpompaa. Pyri tuntemaan aitoa empatiaa haastateltavaa / keskustelijoita kohtaan ja olemaan aidon sekä innostavan kiinnostunut hänen / heidän kertomuksistaan.
  On eduksi, jos osaat itse Stadin slangia ja viljelet sitä kysymyksissäsi. Jos kielitaidon suhteen on isoja ongelmia, unohda slangin puhuminen, "landen" slangi vain ärsyttää.
  On mahdollista haastateltavan päästyä ”vauhtiin”, hänen puheensa siirtyy kohti yleiskieltä. Pyri tällöin hienovaraisesti palauttamaan kieli slangiksi.
  Älä esitä liian tiukkoja kysymyksiä. Anna haastateltavalle täkyjä ja innosta häntä tarinoimaan. Esitä mieluummin ns. avoimia kuin suljettuja kysymyksiä - tärkeintähän on tallentaa vapaata ja rentoa Stadin slangia.
  Jos huomaat kysyneesi liian ”arkoja” asioita tai tapahtumia (esim. uskonto, politiikka, alkoholinkäyttö tms.), päästä haastateltava pikaisesti pulasta: vaihda aihetta.
  Älä ole liikaa äänessä, älä keskeytä. Älä ala kiistelemään! Anna slangin taitajan rönsyillä vapaasti puheessaan. Anna haastateltavan pitää muistitaukoja - tunne, milloin on kyse muistin ”kaivelemisesta” tai milloin tarina on päättynyt ja haastateltava tarvitsee uuden virikkeen tai kysymyksen.
  Tiedä, että vaikutat haastateltavaan ja että olet päällepäsmäri kysymystesi ja teknisen kalustosi kanssa: Pyri silti olemaan taustalla. Muista olla äänessä vähemmän kuin haastateltavasi!
  Kysy lopuksi hänen suhdettaan slangiin: miten hän käyttää sitä, milloin ja missä. Sekä hänen tuntemuksiaan tekemästäsi haastattelusta, kritiikkiä itsestäsi!

  JÄLKITOIMET JA VARIA

  Tallennuksen oleellinen osa on haastateltavan / keskustelijoiden taustojen selvittely ja merkitseminen henkilölomakkeeseen, joka tulee liittää äänitallenteen mukaan. Lomakkeen täyttö käy hyvin esim. ennen haastattelua "lämmittelynä". Taustatietojen tarkoituksena on selvittää tutkijalle, kenen puhetta on äänitetty, missä ja minkälaisissa oloissa puhujan slangi on syntynyt, kehittynyt sekä missä oloissa haastattelu on tehty ja kuka sinä (haastattelija) olet.
  Ohessa yksi ehdotus henkilölomakkeeksi.

  Myös itse tallenteeseen kuuluvat perustiedot puhuttuna: Tallennusaika ja -paikka, haastateltavan syntymäaika ja -paikka, käyttörajoitukset, jos niitä on, nimi-, osoite- ja puh.tiedot - sekä myös haastattelijan nimi-, osoite- ja puh.tiedot.
  Kuuntele äänitallenne (kotonasi), ja tee sille lyhyt sisällysluettelo. Tee tallenteesta kopio, jota käytät kuuntelussa. Suojaa tallenteet lämmöltä, pölyltä, valolta ja kosteudelta.
  Toki voit tehdä myös videotallenteen.
  Kirjallisuutta: M.K.Suojanen: "Sosiolingvistinen kenttätyö"
  Artikkeli teoksessa Suojanen, Päivikki jne: Kulttuurin kenttätutkimus, Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos 1982, on Helsingin kaupunginkirjastossa.

  ENTÄ SITTEN?

  Sinulla on valmis tallenne, sisällysluettelo ja henkilölomake täytettynä, entä sitten? Jos haluat, että tallenteesi hyödyttää tutkimusta ja että se säilyy jälkipolvillekin, järkevin ja turvallisin säilytyspaikka on
   Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,
   KOTUS MURREARKISTO /
   Stadin slangi -äänitallenne
   Sörnäisten rantatie 25
   00500 HELSINKI


  Minä olisin halukas kuuntelemaan slangitallenteesi, ottamaan siitä kopion ja rekisteröimään sen tänne Slangi.netin sivuille. Lupaan toimittaa lähettämäsi tallenteen kuukauden kuluessa tuonne KOTUKSEEN.
   Erkki Johannes Kauhanen
   Slangi.net / Stadin slangi -äänitallenne
   Hämeentie 5 b A 16
   00530 HELSINKI

  Tärkeintä kuitenkin on, että mahdollisimman moni äänitallenne päätyisi KOTUS-arkistoon!


  TARTU TOIMEEN JO TÄNÄÄN!


  OSA 1 PERUSTIETO
  OSA 2 HENKILÖLOMAKE
  OSA 3 KYSYMYSRUNKO