Sivu AC.html / 11.4.2005 / (c) Johannes 050 596 2390


  QWE


  MIKÄ ON SLANGI.NET

   SLANGI.NET
   STADIN SLANGI
   TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄ
   SUURET KIITOKSENI
   LAINAUS JA KOPIOINTI
   TOIMITTAJA, JOHANNES
   SLANGINNAN!
   INTERNATIONAL SLANGI.NET


  SLANGI.NET

  Slangi.net on Stadin slangeja (uutta ja vanhaa), slangi-teoksia, slangin taitajia, tietokilpailuja yms. slangeihin, liittyvää aineistoa suurelle lukijakunnalle. Teksti on valtaosin tavanomaista kirjakieltä, tosin helsinkiläisellä "korostuksella". Slangi.net ei edusta tutkimusta, tiedettä tai muuta ns korkeakultturia, vaan se pyrkii olemaan niinkuin aiheensakin: rento, maanläheinen ja tietenkin - stadilainen.
  Slangi.netin toimittaja, minä Johannes, en ole mikään "slangi-guru", erikoisen taitava slangin "bamlaaja" tai "skrivaaja", vaikka esittelenkin tällä sivustolla - vailla sen suurempaa itsekritiikkiä - omia käsityksiäni, kirjoitelmiani, yms. slangista. Viime kädessä olen toimittaja, katson tehtäväkseni slangien vaalimisen tuomalla todellisten taitajien aikaansaannoksia kaiken kansan nähtäville ja kuuluville.

  Slangi.net oli osa Helsinki Euroopan kulttuurikaupunki 2000 -projektia ja Opetushallitus on hyväksynyt sivuni koulujen äidinkielen lisäopintomateriaaliksi (Edu.fi).

  Päivitän eli täydennän näitä web-sivujani lähes päivittäin - eli "kannattaa tulla toistekin".


  STADIN SLANGI LYHYESTI

  Stadin slangi on lähinnä syntyperäisten tai suurimman osan lapsuudestaan ja nuoruudestaan Helsingissä asuneiden käyttämää rentoa, ilmeikästä ja ajan myötä nopeaan tahtiin muuntuvaa puhekieltä. Slangin muutosta on monen perinteisen slangin taitajan vaikea hyväksyä, sillä usein lapsuudessa opittu ja omilla kulmilla puhuttu slangi tuntuu siltä "ainoalta oikealta, kunnon Stadin slangilta".
  Slangi kuuluu stadilaisen varustukseen - "stadilainen ilman slangia on ku Zorro ilman fektaa", kuten ystäväni Mattssonin Eki tapaa sanoa.

  SIVUSTON TAVOITTEET ...

  Tarkoitukseni on verkkopalvelullani tarjota
  kaikille tietoa Helsingin vanhasta sekä uudesta slangista - tietoa kielestä, mutta myös siitä kulttuurista jonka osana slangi oli ja on;
  nuorille ja vanhoille syvempää historian tajua - ymmärrystä ja siltaa eri aikakausien sekä eri kaupunginosienkin slangien välille;
  aineksia stadilaisten oman identiteetin vahvistamiselle - niin "paljasjalkaisille" kuin tänne muuttaneillekin;
  innostusta ja yllykettä Stadin slangin kaikenpuoliselle edistämiselle, tutkimiselle ja tallentamiselle (varsinkin "vanhan slangin" äänityksellä on kiire!)
  Stadin slangin tutkijoille polkuja tiedonlähteille; sekä
  tulevaisuudessa, aineistoa myös vieraskielisenä Helsinkiin saapuvien turistien tarpeisiin.
  Johdanto Stadin slangiin

  ... JA PÄÄMÄÄRÄ

  Päämääräni on, omalta vaatimattomalta osaltani,
  herättää julkisen vallan, yksityisten kaupunkikulttuurista kiinnostuneiden tahojen sekä suuren yleisön mielenkiintoa synnyin- ja kotiseutuni, Helsingin, "omaan kieleen”,
  saada "helsinkiläiset markkinavoimat" huomaamaan Stadin slangiin ja stadilaisuuteen sisältyvä kaupallinenkin potentiaali ja siten
  vaikuttaa henkisen ja aineellisen tuen saamiseen Stadin slangin edistämistä, tutkimusta ja tallentamista harjoittaville yksilöille ja yhteisöille,
  nostaa Stadin slangin arvostusta; viime kädessä vaikuttaa Stadin slangin korottamiseksi Helsingin kolmanneksi viralliseksi kieleksi.


  KIITOKSENI ISÄLLE JA ÄIDILLE

  Omistan nämä sivut Isälleni, kunnallismies Pentti "Pena" Kauhaselle (1932-1990), Helsingin kaupunginvaltuutettu 1957-1968, -hallituksen jäsen 1969-1976. Pro Helsinki -mitali 1975. Hänen äidinkielensä oli Kallion kulmilta opittu Stadin slangi ja Stadia hän rakasti enemmän kuin mitään muuta. Isältäni opin Stadin slangin.

  Ja Äidilleni,Vieno "Vinski" Kauhaselle (1932- ), o.s. Raatikainen. Äidiltäni opin kaiken muun.

  JA MONELLE MUULLE

  Monet henkilöt ovat avustaneet minua - kiitokseni teille kaikille! Erityiskiitos emeritusprofessori Heikki "Heka" Paunoselle, joka on antanut artikkeleitaan Slangi.netin sivuille, sekä Edvard "Eddu" Janzonille ja Slangijengin Pikelle, joiden kirpeät kommentit ovat ryhdistäneet näitä sivuja. Kiitos myös muille tukijoilleni, Stadin Slangi ry:lle, ja muillekin.
  Kiitos myös rakkaalleni Pialle rakentavasta kritiikistä ja kärsivällisyydestä.


  LAINAUS & KOPIOINTI

  Slangi.netin sivuilta lainaaminen ja sivujen kopiointi on sallittua
  ja maksutonta omaan henkilökohtaiseen käyttöön sekä kaikkiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan selvästi:
  © Erkki Johannes Kauhanen / Slangi.net. Tämä ei kuitenkaan koske niitä osia, joissa tekijän nimi (muu kuin minun) on selvästi esillä.


  SLANGI.NET INTERNATIONAL

  These pages are about the language of Finnish youth ("Stadin slangi", i.e. the slang of the Capital) as it is and was spoken earlier in the 20th century in Helsinki. An English-language summary will appear on this site (maybe) later this century.
  Dessa sidor berättar om det finska ungdomspråket ("Stadin slangi", dvs. Huvudstadens slang) som används idag och användes under det gångna seklets lopp i Helsingfors. Ett kort svenskt sammandrag skall utkomma på denna nätplats (kanske) senare detta århundrade.

  SLANGINNAN!

  Onnittele ystävääsi slangikirjeellä.
  Pikkujoulut ja muut firman pimpalot slangiksi!
  Stadin friidu tai kundi pääsee eläkkeelle, pidä puhe slangiksi.
  Slangi.net / Kauhanen tekee käännökset. Gsm: 050 596 2390.

  Käännän tekstejä, mainoksia, esitteitä, yms. Stadin slangiksi. Slangini on 50-60-70-80 -lukujen Helsingin slangia, lähinnä linjalta Siltasaari-Hakaniemi-Kallio-Alppila, mikä onkin Stadin slangin varsinainen sydänalue, ainakin minun mielestäni. Ota yhteyttä!GSM 050 596 2390.